dilluns, 22 de juny de 2020

Recomanacions d'estiu ☀

Bon dia a tots!

Us deixo per aquí les recomanacions de feinetes que us oferim les tutores de primer de cara a l'estiu. 

Recordar-vos que aquesta setmana ja estarà disponible una carpeta a l'Snappet amb tasques per l'estiu. Si les acabau sempre podeu donar-li al +.

També teniu els llibres de Chimpa (castellà) i anglès per acabar durant aquest estiu.

Recordeu que val més fer poqueta feina cada dia, per anar repassant que molta de cop. Pel meu gust el més important és llegir diàriament i escriure un petit diari.Per altra banda us deix els deures de veritat, els que sí o sí s'han de fer tots:Gaudiu molt de l'estiu!
Ens veiem prest! 🤞🏼💛

divendres, 19 de juny de 2020

Final de curs 2019-2020

FELIÇ ESTIU 2020

Avui acaba el vostre primer curs a primària, ha estat un curs un tant estrany. Qui ens anava a dir que passariem tres mesos confinats a casa fent tasques telemàtiques i que les nostres mares i els nostres pares passarien a ser els nostres mestres?

Heu estat molt valents i valentes, heu fet moltíssima feina i estic molt contenta d'haver estat a l'altre costat de la pantalla per veure-us créixer tant com a persones (ja me contareu què heu menjat perquè heu crescut un munt, eh) i gràcies per ensenyar-me tant!

Moltes gràcies a tots i totes per aquest curs, diferent, però molt enriquidor.

Ara toca gaudir de l'estiu, la família i els amics. No deixeu de llegir i jugar. No passeu por d'avorrir-vos doncs d'aquests moments surten les millors idees i mons imaginaris.

Una abraçada ben forta,
ens veiem molt prest! 💛

Alba


Us deixo el videoclip de final de curs.
QUIN RITMAZO QUE TENIU!!!

Si clicau sobre la imatge el podreu veure i descarregar.


I també els desitjos per aquest estiu:


divendres, 12 de juny de 2020

Acomiadament Dilluns 15 de juny 🤩

Bones tardes a tots!!

DILLUNS 15 DE JUNY
ACOMIADAMENT AL CENTRE
 Els grups ens queden així:

GRUP 1 (de 10:30 a 11:45):
 1. Marc
 2. Leo G.
 3. Dilan
 4. Leo B.
 5. Dani
 6. Raúl
 7. Hugo
 8. Jonatan
GRUP 2 (de 12 a 13:15):
 1. Amanda
 2. Anxela
 3. Vera
 4. Vicky
 5. Alma
 6. Emma
 7. Lucía
 8. Maya

Sé que fora de l'escola us estau veient, però a l'escola és important seguir el protocol. Per favor, explicau bé als nens i les nenes que cada un es seurà tot sol a una taula i que hauran de respectar totes les mesures de seguretat possibles. És molt important.

 • Els nens accediran al centre per l'entrada principal (pati primària). 
 • Recordeu que només poden entrar els/les alumnes.
 • En entrar, amb l'ajuda de un membre de l'escola, es desinfectaran i començaran a fer una fila mantenint la distancia corresponent.
 • Quan entrin a l'aula s'asseuran cada un a una taula diferent, per poder garantir la distància de social de seguretat.
 • Dir-vos, que durant el canvi de grup es desinfectaran les superfícies que s'han utilitzat dins l'aula.
 • La sortida es realitzarà per la mateixa porta.

RECORDAU: si teniu material de l'escola (com llibres de la biblioteca), porteu-los dilluns!! 

Als que no pugueu / volgueu venir el dilluns 15, a partir del dia 19 de juny se us citarà per recollir el material que hi ha a l'aula.

QUINES GANES DE VEURE-US LES CARES!!! 
 ðŸ’›

dimarts, 9 de juny de 2020

Tutories individualitzades

Aquí trobareu un resum la la informació de l'entrada anterior un poc més esquemàtica:

 Per altra banda, resevau-vos el DILLUNS 15 DE JUNY per fer un acomiadament grupal de forma pesencial. Es farà en 2/3 petits grups. Teniu la informació per WhatsApp!

Vull dir-vos que és de caràcter OPTATIU i que ens acomiadarem tranquil·lament també via meet el DIVENDRES 19 DE JUNY.

 Por otra parte, reservaros el LUNES 15 DE JUNIO para hacer una despedida grupal de forma prensencial.  Se hará en 2/3 pequeños grupos. ¡Tenéis la información por WhatsApp!
 
Quiero deciros que es de caracter OPTATIVO y que nos despediremos tranquilamente también vía meet el VIERNES 19 DE JUNY.


dilluns, 8 de juny de 2020

Fase III: TUTORIES PRESENCIALS

PROTOCOL PER A LA FASE III DEL PROCÉS DE DESESCALADA PROGRESSIVA PER ALS CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS ACTIVITATS EDUCATIVES DE CARÀCTER PRESENCIAL ALS CENTRES EDUCATIUS


D’acord a la Resolució del Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de juny de 2020, a partir de dia 8 de juny es podran dur a terme les activitats educatives de caràcter presencial als centres educatius:


Es mantindran obertes les seves instal·lacions entre les 9.00 i les 13.00 hores i es duran a terme les activitats presencials següents:


 • Tutories d'orientació o de matèria i activitats de reforç per a l'alumnat de qualsevol curs, amb cita prèvia, individuals o en grups d'un màxim de deu alumnes en el segon cicle d'educació infantil, i de quinze alumnes en els altres nivells educatius, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4 m2 per alumne.

Podran sol·licitar les tutories o les activitats de reforç a la direcció del centre alumnes,

famílies i professors.

 • Intervenció, orientació i suport a l'alumnat amb NESE i d'altres que hagin patit una situació d'especial dificultat (problemes greus de convivència, desregulació emocional, situacions de maltractament, aïllament social, escletxa digital...).

Es duran a terme aquestes intervencions a totes les etapes, nivells i modalitats educatives, a petició de les famílies o dels professors i equip directiu del centre quan es constati una situació de vulnerabilitat que ho faci aconsellable.


Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears. FASE 2 o intermèdia i FASE 3 o avançada.


 • El personal docent, personal auxiliar o personal no docent emprarà una màscara higiènica, a ser possible reutilitzable i un pantalla de protecció facial a l’hora de realitzar activitats de cures(canvis de bolquers, neteja de vòmits, etc.) i en cas de contacte estret.
 • Evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Cada alumne, professorat o personal no docent disposarà del seu propi material.
 • No es poden dur de casa juguetes o altres objectes no autoritzats pel centre.
 • Per evitar aglomeracions, les famílies només podran entrar a l’edifici escolar en cas de
 • necessitat o indicacions del professorat, personal no docent o equip directiu, complint les mesures de prevenció i higiene.
 • S’ha de garantir la separació mínima de 2 metres entre persones (professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de l’aula.


ALGUNES PREGUNTES QUE PODEN SORGIR:

 1. Qui i com pot demanar cita prèvia? Les famílies dels alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària al correu electrònic del centre (direccio@ceipcanraspalls.com). Indicant el motiu de la demanda (tutories d’orientació i/o tutories de matèria que no puguin ser resoltes per via telemàtica).
 2. Com he d’assistir al centre una vegada tingui la cita? Els alumnes amb cita prèvia es prendran la temperatura abans d’assistir al centre, en cas de presentar febre (>37’5o) no podran assistir al centre educatiu i hauran de contactar amb el seu centre de salut.
 3. Quines mesures de protecció individual hauré de fer servir? Tant els alumnes com els mestres han de fer servir obligatòriament mascareta higiènica o quirúrgica dins el centre.
 4. 4) Quines mesures de distanciament físic hi haurà? Les tutories poden ser individuals i/o en grups de fins a 10 alumnes a ed.infantil i 15 alumnes a ed.primària, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4 m2 per alumne. Cal respectar les indicacions dels mestres per tal de mantenir una separació mínima de 2m entre persones, incloses les entrades i sortides. Els mestres recolliran a l’alumnat a l’entrada de l’escola.
 5. Quin material he de portar? Per evitar l'ús de material compartit, l’alumne que acudeix al centre ha de portar el seu propi material necessari per la tutoria: llapis, goma, ordinador, tauleta, llibreta...
 6. Qui podrà entrar al centre? Les famílies no podran entrar a les instal·lacions del centre, només en cas de necessitat o per indicacions dels mestres i estan obligades a complir les mesures de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries i del centre. Els/les mestres s’encarregaran de recollir als infants a l’entrada de l’escola.
 7. Què es farà a aquestes tutories? Els alumnes continuaran amb l’ensenyament de manera no presencial com hem fet fins ara. Aquestes tutories serviran per resoldre dubtes de les activitats proposades, que no hagin pogut ser resolts via telemàtica. En cap cas serviran per avançar matèria.
 8. Quan començaran les tutories a la nostra escola? A partir de dimecres, 10 de juny. Les tutories es realitzaran de dilluns a divendres  amb cita prèvia. La durada de la mateixa serà d’una hora i mitja. S’haurà de fer una desinfecció de taules i cadires, després de cada tutoria.
 9. Qui realitzarà aquestes tutories? Les tutores de cada curs o els especialistes quan els demanin les famílies la tutoria específica.


*La darrera setmana (15 al 19 de juny) cada grup/classe tindrà un dia assignat per poder fer un acomiadament tant amb els tutors com els companys; Considerem  important des del centre aquesta primera pressa de contacte després de la pandèmia del covid-19;A aquesta tutoria tan especial podran compartir vivències amb els seus companys,experiències viscudes,interessos,dubtes,preocupacions i acabar aquest curs escolar d´una manera més dolça i acollidora.Salutacions


Direcció HORARI 

ACOMIADAMENT ALUMNES”

INFANTIL


TORNS POSSIBLES

DILLUNS 15

DIMARTS 16

DIMECRES 17

DIJOUS 18

DIVENDRES 19

9-10:30h

11:30-13h

P3B

P4A

P5A

P3A

P4B

P5B

P3A

P4A

P5A

P3B

P4B

P5B
PRIMÀRIA

TORNS POSSIBLES

DILLUNS 15

DIMARTS 16

DIMECRES 17

DIJOUS 18

DIVENDRES 19

9-10:15h

10:30h-11:45h

12-13:15h

1rB

3rB

5èA

1rA

5èB


2nA

4tA


1rC

3rA

6èB

2nB

4tB

6èA


Moltes gràcies.


Direcció
PROTOCOLO PARA LA FASE III DEL PROCESO DE DESESCALADA PROGRESIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.


De acuerdo con la Resolución del Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de junio de 2020, a partir de día 8 de junio se podrán llevar a cabo las actividade educativas de carácter presencial en los centros educativos:


Se mantendrán abiertas sus instalaciones entre las 9.00 y las 13.00 horas y se llevarán a cabo las actividades presenciales siguientes:


 • Tutorías de orientación o de materia y actividades de refuerzo para el alumnado de cualquier curso, con cita previa, individuales o en grupos de un máximo de diez alumnos en el segundo ciclo de educación infantil, y de quince alumnos en los otros niveles educativos, siempre que se pueda mantener la capacidad de 4 m2 por alumno.

Podrán solicitar las tutorías o las actividades de refuerzo a la dirección del centro alumnos,familias y profesores/as.

 • Intervención, orientación y apoyo al alumnado con NESE y de otros que puedan habersufrido una situación de especial dificultad (problemas graves de convivencia, desregulación emocional, situaciones de maltrato, aislamiento social, brecha digital...).

Se llevarán a cabo estas intervenciones en todas las etapas, niveles y modalidades educativas, a petición de las familias o de los profesores/as y equipo directivo del centro cuando se constate una situación de vulnerabilidad que lo haga aconsejable.


Medidas de protección individual, colectiva y control sanitario en los centros educativos de las Islas Baleares. FASE 2 o intermedia y FASE 3 o avanzada:

 • El personal docente, personal auxiliar o personal no docente utilizará una máscara higiénica, a ser posible reutilizable y una pantalla de protección facial a la hora de realizar actividades de curas (cambios de pañales, limpieza de vómitos, etc.) y en caso de contacto estrecho.
 • Evitar compartir objetos de uso personal (bolígrafos, pinturas, tijeras, etc.). Cada alumno,profesorado o personal no docente dispondrá de su propio material.
 • No se pueden llevar de casa juguetes u otros objetos no autorizados por el centro.
 • Para evitar aglomeraciones, las familias sólo podrán entrar en el edificio escolar en caso de necesidad o indicaciones del profesorado, personal no docente o equipo directivo, cumpliedo las medidas de prevención e higiene.
 • Se tiene que garantizar la separación mínima de 2 metros entre personas (profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, proveedores y visitantes) en todas las actividades que lo permitan, incluidas las entradas y salidas del aula.


ALGUNAS PREGUNTAS QUE PUEDAN SURGIR:

 1. ¿Quién y cómo puedo pedir cita previa? Las familias de los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria al correo electrónico del centro(direccio@ceipcanraspalls.com). Indicando el motivo de la demanda (tutorías de orientación y/o tutorías de materia que no puedan ser resueltas por vía telemàtica).
 2. ¿Cómo tengo que asistir al centro una vez tenga la cita? Los alumnos con cita previa se tomarán la temperatura antes de asistir al centro, en caso de presentar fiebre (>37’5o) no podrán asistir al centro educativo y tendrán que contactar con su centro de salud.
 3. ¿Qué medidas de protección individual tendré que hacer servir? Tanto el alumnado como el profesorado tienen que utilizar obligatoriamente mascarillas higiénicas o quirúrgicas dentro del centro. Nuestro centro dispone de mascarillas para el alumnado.
 4. ¿Qué medidas de distanciamiento físico habrá? Las tutorías pueden ser individuales y/o en grupos de hasta 10 alumnos en ed.infantil y 15 alumnos a ed.primaria, siempre que se pueda mantener la capacidad de 4 m2 por alumno. Se tiene que respetar las indicaciones de los maestros/as para mantener una separación mínima de 2m entre personas, incluidas las entradas y salidas. El profesorado recogerá al alumnado a la entrada de la escuela.
 5. ¿Qué material tengo que llevar? Para evitar el uso de material compartido, el/la alumno/a que acuda al centro, tiene que llevar su propio material necesario para la tutoría: lápiz, goma, ordenador,tableta, libreta ...
 6. ¿Quién podrá entrar en el centro? Las familias no podrán entrar en las instalaciones del centro, sólo en caso de necesidad o por indicaciones de los maestros/as y están obligados/as a cumplir las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias y del centro. Los/las maestros/as se encargarán de recoger a los niños/as en la entrada de la escuela.
 7. ¿Qué se hará en estas tutorías? El alumnado continuarán con la enseñanza de manera no presencial como hemos hecho hasta ahora. Estas tutorías servirán para resolver dudas de las actividades propuestas, que no se puedan resolver vía telemática. En ningún caso servirán para avanzar materia.
 8. ¿Cuándo comenzarán las tutorías en nuestra escuela? A partir del miércoles, 10 de junio. Las tutorías se realizarán de lunes a viernes de 9 a 13 horas, con cita previa. La duración de la misma será máximo una hora y media. Se tendrá que hacer una desinfección de mesas y sillas, después de cada tutoría.
 9. ¿Quién realizará estas tutorías? Cada día habrá profesorado diferente, designados por la dirección del centro.


*La última semana (15 al 19 de junio) cada grupo/clase tendrá un dia asignado para poder despedirse tanto de los tutores como de los compañeros;Consideramos importante desde el centro esta primera toma de contacto despues de la pandemia del covid-19; En esta tutoria tan especial, podran compartir vivencias con sus compañeros, experiencias, intereses, dudas, preocupaciones y acabar este curso de una manera mas dulce y acogedora.
  

HORARIO 

DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS”

INFANTIL

TURNOS 

POSIBLES

LUNES 15

MARTES 16

MIERCOLES 17

JUEVES 18

VIERNES 19

9-10:30h

11:30-13h

P3B

P4A

P5A

P3A

P4B

P5B

P3A

P4A

P5A

P3B

P4B

P5B
PRIMARIA

TURNOS 

POSIBLES

LUNES 15

MARTES 16

MIERCOLES 17

JUEVES 18

VIERNES 19

9-10:15h

10:30h-11:45h

12-13:15h

1rB

3rB

5èA

1rA

5èB


2nA

4tA


1rC

3rA

6èB

2nB

4tB

6èA


Muchas graciasDirección


Setmana 12

Bon dia a tots!

Ja no queda casi res per acabar el curs 😪✨

Aquesta setmana, esper, poder-vos dir coses de com ens organitzarem per les setmanes que queden, entrega de notes, tutories, tutoritzacions a l'escola, recollida de material... 

Al llarg del matí us aniré enviant les correccions i contestant els correus que tinc de la setmana passada.

Aquesta setmana les tasques que vos presentam són molt senzilletes, de repàs

Però teniu 3 tasques importantíssimes:

 1. Fer els cartrons de bingo (dimecres/dijous farem el meet TOTS JUNTS!) 🎰 (inclòs al calendari)
 2. Enviar-me vídeos ballant (quan abans els tingueu millor). 💃🏼🎊🎉 (inclòs al calendari)
 3. Muntar el Puzzle dels Avatars! 🧩🧩

QUE TINGUEU MOLT BONA SETMANA!

T'HO HAS PERDUT?